Disclaimer

Hoewel Ramko Consultancy bv streeft naar zo veel mogelijk correcte en actuele informatie op deze site, kan zij dit niet garanderen. Daarom kan aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt Ramko Consultancy bv geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens. Binnen de website van Ramko Consultancy bv wordt doorverwezen naar sites van klanten, partners en andere relevante websites. Ramko Consultancy bv ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ramko Consultancy bv.

Copyright © 2012 Ramko Ontwerp: Unknown reclame